onsdag den 23. maj 2012

En nyttig bog

Den har 174 sider. 17x11 cm. Men er sprængfyldt med information. Den er trykt i 1881 og har tilhørt min bedstfar. Den hedder:
Nyeste Brev- Beregnings- og Formularbog. En Haandbog for Hvermand.
I den er der eksempler på forretningsbreve, kontrakter og privatbreve, af de sidste kan nævnes: En Søn melder Forældrene om sin forlovelse eller Frierbrev til en midaldrende Enke.
Og så er der lange lister over de korrekte titulaturer. Hvem ved i  dag, at direltøren for den botaniske have skal tituleres Højædle og velbyrdige Hr. Eller at en stiftsprovst er Høj- og velbaarne, højærværdige Hr.
Så er der mønt, mål og vægt. Pengene er lette nok, det er kroner og øre. Det er sværere med mål og vægt.
1 Alen à 2 Fod  à 12 Tommer à 12 Linjer eller 4 Kvarter à 4 Sekstendedele.
1 stot Tusinde er 10 Hundrede à 6 Snese eller 2 Skok. Et almindeligt Tusinde er ti Hundrede à 5 Snese. 1 Snes er 20 Stykker. !1Zimmer er 4 Deger à 10 Skind.
Og sådan bliver det ved.
Der er rentetabeller og beregningstabeller. Så følger syv sider med
Vejledning i det engelske Sprog (med udtale) for Udvandrere til Amerika
De sidste to sider er lister over hvad Pios Forlag ellers kan tilbyde.
Alt i alt en uudtømmelig kilde af ligegyldig information.

mandag den 21. maj 2012

Gamle lasede bøger

Hvad vil du med de gamle lasede bøger? Det vil jeg gerne svare på, og her er et eksempel:

Geographie for Almueskoler. Den er fra 1857 og det er syvende oplag, så man må have været tilfreds med den. Lad os se hvad der står om vor hovedstad.
Kjøbenhavn, Rigets Hovedstad og Kongens Residents, er en af de smukkeste Stæder i Europa.Den er 1 Miil i Omkreds, har en god Havn, hvori kan ligge omtrent 500 Skibe, forsvaret ved Citadellet Frederikshavn og er vel befæstet med Volde og Grave.
Så gennemgås byens mærkværdigheder bl. a.
Frederiks Hospital, et af de fortrinligste man kender og Almindeligt Hospital.
Frederiks Hospital er det, der idag er kunstindustrimuseum, det var på den tid over 100 år gammelt.
Udenfor byen ligger Lystslottet Frederiksberg. Jernbane til Korsør.
Hvis vi leder efter USA, så finder vi:
De nordamerikanske Fristater. Deres Tal er for Tiden 30; Størrelsen omtrent 140.000 Kvadrat Miile med omtrent 20 Mill. Indbyggere.
Bogens første ejer har på side to skrevet:. Kiøbt den 4. december 1858. Men senere ejere har forsynet bogen med deres eget navn.
Man må tænke på alle de elever, der i tidens løb har måttet lære alt dette udenad.
Jeg vil ikke skille mig af med denne lasede bog.

torsdag den 10. maj 2012

Så er det et olympiadeår igen

I 1948 var jeg på et kursus i Oxford. Jeg måtte beundre den værdighed, hvormed englænderne fandt sig i, at der blev afholdt olympiade i deres land.  Man kunne i London såvel som i Oxford gå rundt på gaderne uden at se noget som helst tegn på, at der var olympiade. Det var selvfølgelig i en tid, da fjernsynets hjernevask endnu ikke var kommet i fuld sving. Der var heller ikke så mange penge i sport dengang. Danske fodboldspillere var officielt amatører; dvs. de måtte ikke kvittere for penge eller betale skat af dem.Man må have haft noget andet at tale om dengang.

lørdag den 5. maj 2012

Alle de nye ord

Nu har jeg endelig fundet ud af at en chokolade bar blot er et stykke chokolade. En salat bar er blot en disk, hvor folk kan hente diverse grøntsager til salat. Men så ser jeg et helt nyt ord minibærbar, det må formodentlig være et sted, hvor man kan hente ribs eller solbær. Eller hvad?

mandag den 13. februar 2012

Hvad er en skatteborger?

Når stat eller kommune bruger penge til noget, som en eller anden mener kunne undværes, så hedder det sig altid, at skatteborgernes penge er brugt forkert.
Men hvad er en skatteborger? Det er et gammelt udtryk fra dngang, da folk under en vis indtægt ikke betalte indtægtsskat (men told og afgifter) og derfor ikke havde stemmeret. Hvis ikke man var skatteborger, var man altså et andenrangs menneske, som samfundet ikke regnede med. (Min farfar måtte i sine unge dage opgive en højere indtægt. end han faktisk havde, for at blive sat i skat, så han fik stemmeret).
I dag bidrager alle til samfundets økonomi ved skat eller moms. Derfor er udtrykket forældet. Det bør hedde samfundets penge, uanset om de stammer fra skat, moms, told, bøder eller fra arv efter afdøde uden arvinger.

torsdag den 20. oktober 2011

Hvor småt kan det blive?

Den mindste skrift, jeg har prøvet som sætter, var nonpareille (udtales nonprel), her er bogstavernes højde fra top til bund seks punkt, det svarer til ca to millimeter. Der fandtes mindre grader, perle var fem punkt, diamant fire punkt, men de små grader var ulæselige og brugtes sjældent. I dag sættes tv-programmerne med nonpareille og nogle af dem med perle.Jeg må have en lup med, hvis jeg i butikker vi llæse, hvad der er i maden, eller hvad der står i brugsanvisninger. Før i tiden var det kun forsikringsselskaber der brugte så små grader og kun på bagsiden af forsikringspapirer.

tirsdag den 4. oktober 2011

Om krøllede bogstaver

Jeg har aldrig haft problemer med at læse gotiske bogstaver (trykte vel at mærke, med håndskrift er det noget andet), det skyldtes, at mellem de første bøger jeg læste, var der en lille bog med eventyr, den stammede fra min mors barndom; det var sider fra Familie-Journalen, der var blevet falset og indbundet. Det var en samling af formodentlig engelske eventyr; af en helt anden type end danske; de var spændende at læse, og det, at det var gotiske bogstaver gjorde intet, Senere i skolen var det stadig almindeligt, at en del af læsebogen var med gotiske bogstaver, men nu var jeg jo vant til dem.
Som sætterlærling lærte jeg reglerne for gotiske bogstaver, det var mest de to slags "s", der er et lille og et langt, det sidste bliver af den usikre læser ofte forvekslet med et "f". Og så er der flere ligaturer, dvs. sammenstøbninger af flere bogstaver.
Jeg fik imidlertid kun brug for denne viden en eneste gang. Det var under krigen, Hovedstadens Brugsforening fik trykt nogle kort på tysk. der stod:  Denne butik tilhører en dansk forbrugerforening,og må efter dansk lov kun sælge til medlemmer.Og det stod med Schwabacher, en sort gotisk skrift.
Nok var de tyske soldater en besættelsesmagt, men den menige soldat rettede sig efter lovens bogstav, og gik hen og købte sine flødeskumskager et andet sted.